Deltagande i Romskt informations- och kunskapscenters 8-års jubileum. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne