Deltagande i Romskt Informations och Kunskaps Centers öppet hus. Malmö
10 maj 2016 av Open Skåne