Deltagande i Regionalt forum 2015 “Idéburen och offentlig samverkan för det öppna Skåne 2030″, Kommunförbundet Skåne, Hässleholm.
10 maj 2016 av Open Skåne