Deltagande i Öresundsinstitutets 15-års jubileum. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne