Deltagande i nätverkskonferens, Forum för Levande historia, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne