Deltagande i nätverket Systerskap och religionsmöte, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne