Deltagande i Näringslivsuppropet för flyktingars möjligheter till arbete och utbildning, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne