Deltagande i möte med kultur- och demokratiministern angående FNs ’Internationella årtiondet för människor av afrikanskt ursprung’, 2015-2024 och afrofobi, Stockholm.
10 maj 2016 av Open Skåne