Deltagande i Minnesdagen för slaveriets avskaffande i Sverige – Malmö
9 oktober 2016 av sofia