Deltagande i Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 – Malmö
15 november 2016 av Open Skåne