Deltagande i manifestationen ”Rör inte min moské” – Malmö
2 oktober 2017 av sofia