Deltagande i manifestationen “Ring of Peace”, Köpenhamn.
10 maj 2016 av Open Skåne