Deltagande i manifestationen ”Ett enat Malmö – mot våld och extremism”, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne