Deltagande i konferensen Vad väljer Europa?, SNS Skåne. Malmö
27 september 2017 av Open Skåne