Deltagande i konferensen Strategiskt och strukturellt arbete för romsk inkludering, Länsstyrelsen Stockholm, Helsingborgs stad och Malmö stad. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne