Deltagande i konferensen Social Innovation Summit. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne