Deltagande i konferensen Nationella samordnaren för demokratin mot våldsbejakande extremism, Skåne Quatro Helix. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne