Deltagande i konferensen Mötesplatser för Skåne, Nätverket idéburen sektor Skåne. Osby.
27 september 2017 av Open Skåne