Deltagande i konferensen “FN-dagen mot rasism och diskriminering”, Malmö. Malmö FN-förening.
10 maj 2016 av Open Skåne