Deltagande i konferensen Den nya staden, Öresundsinstitutet. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne