Deltagande i konferens om interreligiösa samtal, i samarbete med Svenska Kyrkan, Trelleborg.
10 maj 2016 av Open Skåne