Deltagande i konferens – Nätverket Tusen Tankar – Kristianstad
29 augusti 2016 av Open Skåne