Deltagande i “Kippavandring”, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne