Deltagande i invigningen av Skandinaviska Trossamfundet i Sveriges (WAKF) familjecenter. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne