Deltagande i Framtidsforum & årsmöte, Nätverket idéburen sektor Skåne. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne