Deltagande i “Förslagskonferens” som arrangerades av bl a Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne