Deltagande i festivalen Antirasistiska filmdagar, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne