Deltagande i Dialogmöte om flyktingmottagandet, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne