Deltagande i Dansk-svenskt nätverksmöte, Öresundsinstitutet och IKEA-koncernen. Malmö
27 september 2017 av Open Skåne