Deltagande i bildandet av nätverket Tusen Tankar, Wanås.
10 maj 2016 av Open Skåne