Deltagande dialogmöte angående Demokrati- och Migrationsmuseum i Malmö, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne