Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?
15 november 2016 av Open Skåne

Vilka värden är viktigast för oss? Den frågan ställs i dagarna till danskarna av kulturminister Bertel Haarder. Den så kallade Kulturkanon/Danmarkskanon ska utvecklas och vitaliseras. Det ursprungliga initiativet 2004 togs av dåvarande kulturministern. Kulturkanonen presenterades 2006. Nu 10 år senare ska frågan om danskhet, om kultur och värderingar i dagens Danmark upp till diskussion igen.

Projektet syftar till att medvetandegöra medborgarna om historiska och kulturella värden, som har format och formar dagens samhälle. Möjligen kan man säga att frågeställningarna handlar om danskarnas ideal och deras möjligheter att närma sig dem.

Då, för 10 år sen, var den gestaltande kulturen i fokus. Idag verkar det mer handla om moralfrågor och värden. Sannolikt kommer många danskar att känna sig engagerade i samtalen om värderingar, om hur de ska formuleras och implementeras. Debatten om hur litteraturens tio i topp-lista bör utformas är, begripligt nog, inte lika livskraftig som den moralfilosofiska diskussionen.

Vi i Sverige och Skåne har något att lära av det danska initiativet. Vi hamnar lätt i listtänkandet. Vi räknar likes och rangordnar. Istället borde vi beröra frågor om innehåll och syfte, inte likt politiken som polariserar utan hellre som filosofin där man problematiserar. Det är hög tid att innehållsfrågor får prägla det offentliga samtalet. Ett sådant samtal bidrar till att vi lära känna oss själva och andra på ett djupare sätt.

Värdefrågor är universella och inbjudande, till skillnad från diskussioner som uppehåller sig kring namn, verk och ranking. Universella frågor kan med lätthet adresseras till invandrare och nyanlända, och bli ett viktigt bidrag för oss alla som menar allvar med inkludering och social sammanhållning.

Frågor som rör samhällets värdegrund öppnar upp. Låt oss invitera varandra, danskar, skåningar och andra, till ett fördjupad samtal, med kulturlivets hjälp, och försöka besvara frågorna: Vilka är vi? Vilka vill vi vara?