Kategoriserade inlägg: Uncategorized

SKILLNADERNA I HÄLSA OCH VÅRD I UTANFÖRSKAPET

SKILLNADERNA I HÄLSA OCH SJUKVÅRD I UTANFÖRSKAPET ”Problemet med att även om socialt utsatta grupper har en högre vårdkonsumtion, får de enskilda människorna inte alltid den vård de behöver. Och i värsta fall bemöts de inte på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Skillnaderna i hälsa och i vården är uttryck för de större skillnader som... Läs mera »

Förtroenden och relationer ger ett tryggare samhälle

Starka, goda samhällskrafter möttes i Open Skånes lokaler och fördomar smulades sönder och rädslor byttes mot kunskap. Ett femtontal poliser från hela Skåne och nästan lika många representanter från muslimska föreningar bröt bröd och delade med sig av sina tankar för hur vi skapar ett tryggare och mer inkluderande samhälle. Det är sen eftermiddag på... Läs mera »

Format och metod Tankesmedja Open Skåne

Open Skånes tankesmedjor genomförs i samarbete med deltagare med olika uppdrag och roller i samhället för att få skiftande perspektiv och tillfällen att utveckla nya och gamla nätverk. Open Skåne genomför under 2016 tankesmedjor i Tomelilla, Kristianstad och Eslöv. Behovet av åtgärder för social sammanhållning, för trygghet och framtidstro, för öppenhet har sällan varit större,... Läs mera »