Kategoriserade inlägg: Fokus

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD ”Sverige hör till de länder i Europa med mest segregerad arbetsmarknad sett till hudfärg”, enligt OECD:s International Migration Outlook från 2011. I ett försök att anta utmaningen att öka perspektiven i skånskt näringsliv samt att främja utländskt entreprenörskap har Open Skåne har under 2022 gjort en kartläggning av det utländska företagandet i... Läs mera »

Socialtjänsten och social oro

Open Skåne har under en längre tid fått höra om en växande oro inom den afrikanska diasporan angående kontakter med socialtjänsten - särskilt i relation till barnavårdsärenden. Denna oro påverkar relationer och förtroende för myndigheten. Därför beslutade Open Skåne 2021 att bjuda in en liten grupp representanter från afrikanska diaspora organisationer för att utforska vad... Läs mera »

”När staden växer, hur håller vi ihop den?” – Tankesmedja i Trelleborg

Artikel: ”Alla har samma mål egentligen” Open Skåne arrangerar en serie tankesmedjor i Trelleborg för att föra samman stadens olika aktörer. ”När staden växer, hur håller vi ihop den?” var temat på det första mötet. Ledare från politiken, myndigheter, skola, föreningar, religiösa samfund och media samlades en kväll i slutet av oktober i Vattentornet.  Text:... Läs mera »

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi Under Järvaveckan, söndagen den 17 juni 2018 presenterade Open Skåne en deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi. Deklarationen lägger en grund för konkreta åtgärder som utvecklar samarbeten och stärker tilliten mellan judiska och muslimska ledare på olika håll i Sverige. Deklaration för ett... Läs mera »

Open Skånes arbete mot antisemitism och islamofobi

Judar och muslimer i Skåne visar vägen mot ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi Händelserna under den gångna helgen förstärker intrycket att hatet mot judar uttrycks allt mer öppet och direkt. Fredagens våldsbejakande demonstration i Malmö följdes av en attack med brandbomber mot synagogan i Göteborg. Är en upptrappning av antisemitismen att vänta i... Läs mera »

Tankesmedja för trygghet och framtidstro i Rosengård

– I Rosengård, bland eldsjälar och ideella föreningar finns resurser som idag inte ges tillfälle att stävja social oro. Tillsammans med det lokala civilsamhället och Malmö stad bidrar Open Skåne till trygghet och framtidstro i hela Malmö, säger Aldo Iskra, generalsekreterare på Open Skåne. – Open Skåne ger oss ett unikt tillfälle att träffas på... Läs mera »

Open Skåne möter Ira Forman, president Barack Obamas särskilda representant i arbetet mot antisemitism

Salahuddin Barakat, Stephan Müchler, Daniel Y. Chu, Ira Forman, Aldo Iskra och Anders Ekhem - Ingen kommun kan enskilt besegra antisemitismen. Frågor om attityder, fördomar och racism kräver breda och otraditionella allianser. Hatet mot judar, liksom mot muslimer, afrosvenskar, romer, hbtq-personer och andra handlar om värnandet av människovärdet. - I samtalet människor emellan överförs, stärks... Läs mera »