Inlägg av: sofia

SKILLNADERNA I HÄLSA OCH VÅRD I UTANFÖRSKAPET

SKILLNADERNA I HÄLSA OCH SJUKVÅRD I UTANFÖRSKAPET ”Problemet med att även om socialt utsatta grupper har en högre vårdkonsumtion, får de enskilda människorna inte alltid den vård de behöver. Och i värsta fall bemöts de inte på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Skillnaderna i hälsa och i vården är uttryck för de större skillnader som... Läs mera »

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD ”Sverige hör till de länder i Europa med mest segregerad arbetsmarknad sett till hudfärg”, enligt OECD:s International Migration Outlook från 2011. I ett försök att anta utmaningen att öka perspektiven i skånskt näringsliv samt att främja utländskt entreprenörskap har Open Skåne har under 2022 gjort en kartläggning av det utländska företagandet i... Läs mera »

Socialtjänsten och social oro

Open Skåne har under en längre tid fått höra om en växande oro inom den afrikanska diasporan angående kontakter med socialtjänsten - särskilt i relation till barnavårdsärenden. Denna oro påverkar relationer och förtroende för myndigheten. Därför beslutade Open Skåne 2021 att bjuda in en liten grupp representanter från afrikanska diaspora organisationer för att utforska vad... Läs mera »

”När staden växer, hur håller vi ihop den?” – Tankesmedja i Trelleborg

Artikel: ”Alla har samma mål egentligen” Open Skåne arrangerar en serie tankesmedjor i Trelleborg för att föra samman stadens olika aktörer. ”När staden växer, hur håller vi ihop den?” var temat på det första mötet. Ledare från politiken, myndigheter, skola, föreningar, religiösa samfund och media samlades en kväll i slutet av oktober i Vattentornet.  Text:... Läs mera »

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi Under Järvaveckan, söndagen den 17 juni 2018 presenterade Open Skåne en deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi. Deklarationen lägger en grund för konkreta åtgärder som utvecklar samarbeten och stärker tilliten mellan judiska och muslimska ledare på olika håll i Sverige. Deklaration för ett... Läs mera »