Aldo Iskra
10 maj 2016 av Open Skåne

Aldo Iskra

generalsekreterare

Min roll som generalsekreterare innebär att jag är ansvarig för Open Skånes verksamhet inför styrelsen för stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne.

Mitt yrke är teaterregissörens, jag är utbildad vid Statens Teaterskole i Köpenhamn där jag var skolans förste elev med ett ursprung utanför Norden. Regisserat har jag gjort i Danmark, Finland och Sverige. Senast var det för radioteatern 2014, med ”I havet av svartklädda män” som jag också skrev. Dramat blev Sveriges bidrag till den europeiska radiounionens fokus på 1914 – året första världskriget bröt ut.

Krigsutbrottet på Balkan skakade om mig på djupet och bidrog till att jag engagerade mig inom politiken. Jag arbetade på region- och riksnivå och som ledamot i EU:s Regionkommitté. Efter att jag lämnat politiken, i samband med ett konsultuppdrag 2011 kom jag i kontakt med ett initiativ som kallades Social Cohesion i Malmö/Skåne. Jag fick förtroendet att genomföra en förstudie. Förstudiens rapport blev utgångspunkten för den verksamhet som idag kallas Open Skåne.

Utan civilsamhällets representanter och dialogen med beslutsfattare kan inga maktstrukturer förändras och utvecklas till förmån för principen om alla människors lika värde. Jag vill bidra till att politikerna och andra makthavare övervinner sin osäkerhet, sin rädsla och börjar uppfatta de religiösa gemenskaperna som resurser i samhällsbygget.

Det största utmaningen ligger i att skapa långsiktiga och hållbara verktyg för social sammanhållning och för möjligheter där informella och formella ledare kan samverka.

Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete med de ideella krafterna, med näringslivet, akademin och med myndigheter av olika slag.