Afrosvenskarna – en resurs för det öppna Skåne
8 juni 2016 av Open Skåne

Frågor som rör trygghet och framtidstro är centrala för oss som enskilda personer och som samhälle. Därför är det viktigt att människor organiserar sig och blir delaktiga i samhällsutvecklingen. Jag tänker särskilt på afrosvenskar, dels för att de finns i min vänskapskrets men också för att de som kollektiv möter orättvisor för sin hudtons skull. 2014 publicerade Mångkulturellt centrum i Botkyrka Afrofobirapporten. En rapport med dramatiskt innehåll – erfarenheter av rasism.

Min förhoppning är att det i år tas viktiga steg för lokal och regional organisering av afrosvenskarna i Skåne. Att ta del av och dra rätt slutsatser av afrosvenskarnas erfarenheter är avgörande i ett samhällsbygge som vilar på principen om alla människors lika värde. För att lyckas i bygget krävs organisering.

Förebilder finns på flera håll. Jag tänker på framgången med Malmö Muslimska Nätverk och hur detta nätverk blivit en viktig samtalspartner för näringslivet och för lokala och regionala myndigheter. Afrosvenskarna var för sig och som organiserad kraft är resurser för i skapandet av ett framtidsinriktat och öppet Skåne.