26 dagar kvar till valet – Hög tid till folkligt motstånd mot kriminalitet och extremism
14 augusti 2018 av Open Skåne

Bilar antändes i natt i Helsingborg, Malmö och på flera andra håll i Sverige. I media räknar man till ett åttiotal bilbränder. På nätet kan man ta del av privatpersoners dokumentation av vandalismen. Filmer upptagna av mobiltelefoner visar hur svartklädda män agerar lugnt och systematiskt, nästan militäriskt när de slår sönder och sätter eld på bilar.

Man får lätt intrycket att aktionerna är samordnade. Den uniformsliknande klädnaden liksom det likartade tillvägagångssättet antyder en enhetlighet som är organisatorisk. Kanske även politiskt?

Idag har vi endast 26 dagar kvar till de nationella, regionala och lokala valen! Extremister finns redan i den svenska parlamentariska demokratin. Att sätta skräck i folk och att sprida oro ingår i den traditionella politiska strategin, såväl bland höger- som vänsterextremister. Extremisternas mål är motsatsen till social sammanhållning.

Så här långt i valrörelsen har riksdagens partier profilerat sig på ett sätt som får en att tro att politiken i det närmaste klarar alla problem. ”Rösta på oss så fixar vi det!”

Sanningen är den, och jag är säker på att de flesta politiker håller med när inte valvindarna blåser för hårt, att samarbeten är vägen fram. Samarbeten med den idéburna sektorn är värt att nämna.

Idéburna organisationer med nätverk i så kallade problemområden är många gånger befolkade med eldsjälar som agerar utifrån övertygelse och ideal, vars mål är social sammanhållning. Dessa organisationer och enskilda personer finns i föreningslivet, i de religiösa gemenskaperna och i mer eller mindre tillfälligt skapade nätverk. Bland dessa krafter finner man motsatsen till kriminaliteten och extremismen, som syftar till egen vinning och helt klart på andras bekostnad.

Det är hög tid för de politiska partierna att i de idéburna organisationerna, att i civilsamhället se viktiga samarbetspartners. Partners i verklig mening och inte endast som informationskanaler för att få ut politikens olika budskap. Partners som är med från början. Först då kan en folklig mobilisering äga rum och den kan stilla såväl social oro som bekämpa kriminalitet och våldsbejakande extremism.