Skåne brinner!

 • Ännu ett begravningsfölje, efter ännu ett mord i Malmö. En sextonåring är skjuten till döds. Kvinnorna och männen som följer pojken till graven ropar: Var finns samhället?!

  Var finns ledarna som gör oss tryggare, stärker gemenskapen och som bidrar till vår tro på framtiden? Framtiden? Är den som röken som stiger ur bilvraket?

  Medkänsla och handling kan hjälpa människor ur en tröstlös situation. Ledare inom politiken, liksom i näringslivet och akademin kan tillsammans med civilsamhället och olika myndigheter göra skillnad. Avståndet mellan människor kan krympas. De resurser som finns i mångfaldens Skåne kan samverka effektivare och leda till ökad trygghet och en starkare framtidstro.

  Open Skåne vet av erfarenhet något om kraften i de personliga mötena. Vi vet att människors olikheter kan skapa nya perspektiv och nya möjligheter. Vi vet värdet av möten och samverkan mellan judar, muslimer, kristna, troende och icke-troende, mellan näringslivet och civilsamhället, mellan formella och informella ledare från olika delar av samhället.

  Vi vet att det gör skillnad när ett helt samhälle är på plats!

  Generalsekreterare Aldo Iskra, Open Skåne

Moskén vid Islamic Center i Malmö besköts med ett skott från ett kulvapen på nyårsaftonen.
FOTO: Stig-Åke Jönsson / TT

Social oro

Open Skånes projekt:

Muslimska gemenskaper och Polisregion Syd

 • Poliser och muslimska ledare utvecklar strategier för att tillsammans skapa ett tryggare Skåne, fritt från våldsbejakande extremism och islamofobi.

Polismästare Ulf Sempert och imam Ali Ibrahim under ett möte hos Open Skåne.

”Tankesmedjan visade på ett imponerade sätt vilken energi som skapas och frigörs när människor från olika organisationer träffas för att samverka och skapa trygghet!”

Mats Cronhag, Lokalpolisområdeschef Ystad

En antisemitisk affisch utanför synagogan i Malmö.
FOTO: Stig-Åke Jönsson / TT

Antisemitism

Open Skånes projekt:

Judiskt-muslimskt partnerskap

 • Genom öppna och slutna möten övervinner judar och muslimer hinder för kommunikation och gemensamt ansvarstagande.

  Målet är att stärka tilliten mellan judiska och muslimska ledare ur kommande generationer.

Imam Salahuddin Barakat och rabbin Shneur Kesselman.

”Open Skåne är ett verktyg för att skapa långsiktiga relationer mellan människor som idag är rädda för varandra.”

Imam Salahuddin Barakat

Mannen som inför sin lille son utsattes för en rasistisk attack på en bro i Malmö berättar i en TT-intervju att han tänker fortsätta att kämpa mot rasism och afrofobi.
FOTO: Drago Prvulovic / TT

Afrofobi

Open Skånes projekt:

Afrosvenskar i Skåne

 • Genom nätverksbyggande stärks afrosvenskarnas möjligheter att bli hörda och att agera tillsammans med andra för alla människors lika värde.

Nätverksbyggande middag i residenset i Malmö.

”Open Skåne öppnar dörrar som leder till samtal mellan människor som annars inte skulle ha träffats. Det ger oss en chans att påverka enskilda personer och samhället i stort.”

Aktivist Felix Unogwu, nätverket Afrosvenskar i Skåne

Polisens avspärrning i Kristianstad där en man på måndagskvällen blev skjuten i båda benen.
FOTO: Johan Nilsson / TT

Inkludering

Open Skånes projekt:

Tankesmedjor för trygghet och framtidstro

 • Nyckelpersoner, med olika uppdrag och roller i samhället, träffas för att finna nya lösningar på gemensamma utmaningar.

Tankesmedja i arbete i Regionhuset i Kristianstad.

”Vi har lärt oss massor av Open Skånes sätt att arbeta; öppenheten och modet att ställa frågor som berör och utvecklar deltagarna.”

Henrietta Hansson, VD Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och medgrundare till nätverket TusenTankar

Open Skånes

Samarbetspartners

 • Lunds Missionssällskap
 • Lunds universitet
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Malmö högskola
 • Malmö Muslimska Nätverk
 • Malmö stad
 • Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne
 • Polisregion Syd
 • Region Skåne
 • Sodalitium Majus Lundense
 • Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta
 • Svenska kyrkan (nationellt)
 • Svenska kyrkan i Lunds stift
 • Svenska kyrkan i Malmö
 • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • Thora Ohlssons stiftelse
 • ”Open Skåne behövs som ett nätverk där ledare inom samhälle, näringsliv och religion kan mötas för att vid behov agera gemensamt.”

  Biskop Johan Tyrberg, Lunds Stift

  Ordförande Open Skåne

 • ”Vi vill att Malmö ska vara en stad där olikheter alltid ses som något positivt. Det bidrar Open Skåne till!”

  Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad

 • ”Vi måste lära oss se kraften i mångfalden. Det gör vi bäst genom de personliga möten som Open Skåne erbjuder.

  Polismästare Ulf Sempert, Polisregion Syd

 • ”Open Skåne bidrar till att öka tilliten mellan människor. Det stärker det sociala kapitalet, som är en viktig resurs i mötet med framtidens utmaningar.”

  Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, Region Skåne

 • ”Open Skåne skapar nya kontakter som leder till en bredare kompetensförsörjning i företagen.”

  VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

  Vice ordförande Open Skåne

Ett helt samhälle måste vara på plats!

Open Skåne är en politiskt och religiöst oberoende organisation som initierar och tar ansvar för dialoger, möten och mötesplatser för informella och formella ledare från olika delar av samhället, med syftet att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne.

openskane.se info@openskane.se