Vår berättelse

I ett levande samhälle hörs många olika slags röster. Några är upprörda och argumenterande, andra mer stillsamma och sökande. Variationerna är oändliga, eftersom varje människa är unik. Mångfalden är berikande, den är en källa till kunskap om andra människors upplevelser och en möjlighet för oss att bättre förstå vilka vi är. En kanske viktigare fråga handlar om vilka vi vill vara?

Skåne är sedan urminnes tider en mötesplats för människor av olika sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter. Där olikheter samverkar skapas nya perspektiv och nya möjligheter. Möten mellan människor är utvecklande på det personliga planet och för samhället i stort.

När det handlar om utbildning, forskning och innovation finns Skåne bland de främsta regionerna i världen. Men låg sysselsättningsgrad, integrationsproblem och svagt entreprenörskap hindrar Skåne från att nå upp till sin potential, och bli en konkurrenskraftig region på den globala arenan.

Att göra samspelet mellan människor av olika tillhörigheter till en väl fungerande process är en avgörande förutsättning för Skånes utveckling. Därför är utgångspunkten för Open Skåne att mångfalden är en resurs som bäst tas till vara genom kunskapsöverföring, utbildning, samtal och samverkan. Resultatet leder till starkare social sammanhållning, genom respekten för människors olikheter.

Aldo Iskra

Generalsekreterare

Stiftelsen

Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning.

De utmaningar som det lokala och regionala samhället står inför är komplexa, de kräver nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne är ett försök att anta dessa, för alla skåningar, avgörande utmaningar.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne utgörs av följande organisationer; Lunds stift (medstiftare), Malmö Muslimska Nätverk (medstiftare), Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne (medstiftare), Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (medstiftare), Lunds universitet (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö högskola (vetenskaplig garant med plats i styrelsen), Malmö stad (plats i styrelsen), Region Skåne (plats i styrelsen) och Länsstyrelsen Skåne (plats i styrelsen).

VÅR HISTORIA

2009

En delegation från Skåne, under ledning av dåvarande biskopen i Lunds stift Antje Jackelén, deltog i konferensen Parliament of the World’s Religions i Melbourne, Australien.

2010

Biskopen kontaktades av Council for a Parliament of the World’s Religions, kring ett initiativ om social samhörighet. En referensgrupp skapades.

2011

Region Skåne, Malmö stad och Lunds Missionssällskap anslog medel till förstudien Social Cohesion i Malmö/Skåne.

2012

Förstudien och dess förslag presenterades i rapporten Social Cohesion i Malmö/Skåne.

2013

Representanter för högskola, universitet, näringsliv, politik och religiösa gemenskaper förhandlade om skapandet av en struktur för arbetet efter förstudien.

2014

Stifielsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne bildas den 24 februari. Under hösten antog styrelsen namnet Open Skåne för stiftelsens utåtriktade verksamhet.

2015

Open Skånes första verksamhetsår fokuserade på frågor om trygghet och framtidstro. Samarbeten utvecklades med bl. a. Polisregion Syd och kommunledningarna och civilsamhället i Eslöv, Kristianstad och Tomelilla.

2016

Arbetet koncentreras på de 5 pilotprojekten: Muslimska gemenskaper och Polisregion Syd, Judiskt-muslimskt partnerskap, Afrosvenskar i Skåne, Trygghet och framtidstro och Open Skåne Café.

STYRELSEN

Ordförande

Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift

Vice ordförande

VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Ledamöter

Fredrik Sieradzki, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne
Shaykh Salahuddin Barakat, Malmö Muslimska Nätverk
Per Eriksson, rektor emeritus ,Lunds universitet
Professor Tapio Salonen, Malmö högskola
Ordförande Andreas Konstantinides, Stadsområdesnämnd Öste, Malmö stad
Gruppledare Birgitta Södertun, Region Skåne
Samhällsbyggnadsdirektör Peter Cavala, Länsstyrelsen i Skåne