Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning.

De utmaningar som det lokala och regionala samhället står inför är komplexa, de kräver nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne är ett försök att anta dessa, för alla skåningar, avgörande utmaningar.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne utgörs av följande organisationer; Lunds stift, Malmö Muslimska Nätverk, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne, Malmö pastorat, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds universitet, Malmö universitet, Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Open Skåne finansieras via Initiativ för social sammanhållning i Skåne. Anslagsgivare och samarbetspartners fram till idag är följande:

Lunds Missionssällskap

Lunds universitet

Länsstyrelsen Skåne

Malmö högskola

Malmö Muslimska Nätverk

Malmö stad

Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne

Polisregion Syd

Region Skåne

Sodalitium Majus Lundense

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Svenska kyrkan (nationellt)

Svenska kyrkan i Lunds stift

Svenska kyrkan i Malmö

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Thora Ohlssons stiftelse

STYRELSEN

Ordförande

Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift

Vice ordförande

VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Ledamöter

Fredrik Sieradzki, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne
Alen Delic, Malmö Muslimska Nätverk
Per Eriksson, rektor emeritus, Lunds universitet
Professor Tapio Salonen, Malmö universitet
Ordförande Andreas Konstantinides, Stadsområdesnämnd Öster, Malmö stad
Regionråd Anders Lundström, Region Skåne
Länsöverdirektör Ola Melin, Länsstyrelsen i Skåne