Iskra Reflekterar

Aldo Iskra, Generalsekreterare på Open Skåne reflekterar över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

”… som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.
9 december 2017 av Aldo Iskra

Igår hördes en större grupp människor på Möllevångstorget i Malmö skandera ”vi ska skjuta judarna”. Hur är det möjligt att hatet mot judar uttrycks med en våldsamhet och så öppet på en central plats i Sveriges tredje största stad? Vad är det för kultur vi är del av där antisemitismen kan uppenbara sig så naket?

Demonstranternas maning till våld och mord är inget annat än kriminellt. Må de komma till insikt om den ondska de vidmakthåller. Må de ta avstånd från det de tänkt och sagt.

I augusti, under ett torgmöte i Helsingborg, liknade imam Samir El Refai judar vid svin och apor. Det är bedrövligt att en religiös ledare sprider hatets budskap. Samir El Refais antisemitiska uttalande har helt korrekt polisanmälts. Imamens förkastliga uttalande har fått stor medial spridning. Det är av allmänt intresse och viktigt att antisemitismen synliggörs.

Viktigt är också att ånger och viljan till förlåtelse uppmärksammas. Några dagar efter det olyckliga uttalandet, den 16 augusti, skriver Samir El Refai ett pressmeddelande, som sänds till media och till judiska gemenskaper. Imamen skriver att han beklagar uttalandet, att det är fel att tala nedlåtande om judar och att antisemitismen är oacceptabel. Detta meddelande, där han tar avstånd från sitt tidigare uttalande, tas inte på allvar i media. Ingen publicering sker.

Även idag refereras det i tidningar och annan media om imamens antisemitiska uttalande, men ingenstans nämns hans avståndstagande från uttalandet.

Låt mig upprepa några ord i imam Samir El Refais pressmeddelande; ”… kritiken mot Israel bör inte omvandlas till antisemitism, som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.

Tidigare inlägg

”… som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.

Vad behöver en mor, en syster eller en fru av oss män för att känna sig älskade?

Flykting idag – ledare imorgon!

Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!

Rasideologin får inte åter bli motiv för politisk framgång i Europa!

Likhetstecken mellan våld och religion är inte acceptabelt, sa biskop Peter

Det handlar inte och rätt eller fel. Det handlar om att undvika katastrofer!

Valrörelsen är redan igång – integrationsfrågor på topp

Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald

Hen säger sig inte vara mot invandrarna utan mot deras religion – som om det går att skilja åt

Medmänsklighet är ett ansvar – och en gåva

Malmö är varken himmel eller helvete

Oron och rädslan förlamar – tilliten kan bidra till samarbeten som stävjar våldsutvecklingen

En våldsman kom in på kontoret

Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?

Påvens besök – en hemkomst (Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad 161031)

Outhärdligt tystnad utan imam Ayoub Chiblis röst i fängelsecellen

Det är i modet att vara den andre lik som vi blir till som människor, öppna och ansvarstagande människor

Brinnande bilar – vår tids vårdkasar?

Politikens sammanbrott, säger man, är kriget – låt oss värna kommunfullmäktige!

När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!

Skåne brinner! – Om tristess, bilbränder och The Clash från 1977

När isoleringen känns omöjlig att bryta ligger droger och kriminalitet nära (Helsingborgs Dagblad den 11 augusti, Sydsvenska dagbladet den 12 augusti 2016)

Adolfsberg, Bellevue, Charlottesborg, Drottninghög, Gamlegården, Holma, Koppargården, Rosengård och Seved – otrygga och riskfyllda bostadsområden i Skåne (Kristianstadsbladet, 12 augusti 2016)

Bristen på inlevelse gör att människor förblir i utanförskap och hopplöshet

Därför brinner det åter bilar i våra städer

Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb

I Sverige får den nyanlända allt – utom mänsklig kontakt

Det politiska våldet eskalerar! – Vi måste bli mänskligare som samhälle och som personer

Fattigdomen – en realitet i Skåne som kräver samverkan och handling

I de personliga mötena kan judar och muslimer bidra till ett tryggare Skåne

Mångfaldsarbetet kan ge ökad sysselsättningsrad i Skåne

Historiskt låg sysselsättningsgrad i Skåne – dags för gränsöverskridande initiativ

De religiösa gemenskaperna – en omistlig del av det civila samhället

Afrosvenskarna – en resurs för det öppna Skåne

Hjälp oss göra beslutsfattarna mindre rädda för religiöst liv!