Iskra Reflekterar

Aldo Iskra, Generalsekreterare på Open Skåne reflekterar över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

Judar och muslimer mobiliserar för sina rättigheter och mot antisemitism och islamofobi
23 april 2018 av Aldo Iskra

Nyligen vandaliserades Stockholmmoskéns portar med hakkros. I förra veckan hissades fanor med svastikan i huvudstaden. I båda fallen utfördes aktionerna av extremister med nazistsympatier. Den rasideologiska rörelsen agerar genom att kränka och hota. men även genom attentat, mordbränder och mord. På flera håll i Sverige och i stora delar av Europa är judar och muslimer målet för rasistiska aktioner. Det är hög tid att samhället mobiliserar till stöd för de som utsätts för den våldsbejakande rasismen. Mobiliseringen bör innefatta judiska och muslimska gemenskaper. Open Skånes initiativ Judiskt-muslimskt partnerskap är ett sådant försök.

Dialoger och samverkan äger rum mellan judiska och muslimska företrädare på många platser i världen. Ofta handlar frågeställningar om judendomen och islam som minoritetsreligioner i samhällen med olika praxis när det gäller religionsfriheten. Samverkan mellan judar och muslimer i Sverige kan på ett positivt sätt bredda och fördjupa kunskapen om det religiösa livets betydelse i dagens samhälle. Genom möten och samtal kan vi lära mer om varandra och om människors olikheter. Kunskapen ger oss verktygen att stärka våra demokratiska ideal och att realisera principen om de mänskliga rättigheterna.

Därför genomför Open Skåne, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konferensen Building sustainable Jewish-Muslim partnerships in a divise world, den 26 april i Malmö.

Tidigare inlägg

Judar och muslimer mobiliserar för sina rättigheter och mot antisemitism och islamofobi

”… som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.

Vad behöver en mor, en syster eller en fru av oss män för att känna sig älskade?

Flykting idag – ledare imorgon!

Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!

Rasideologin får inte åter bli motiv för politisk framgång i Europa!

Likhetstecken mellan våld och religion är inte acceptabelt, sa biskop Peter

Det handlar inte och rätt eller fel. Det handlar om att undvika katastrofer!

Valrörelsen är redan igång – integrationsfrågor på topp

Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald

Hen säger sig inte vara mot invandrarna utan mot deras religion – som om det går att skilja åt

Medmänsklighet är ett ansvar – och en gåva

Malmö är varken himmel eller helvete

Oron och rädslan förlamar – tilliten kan bidra till samarbeten som stävjar våldsutvecklingen

En våldsman kom in på kontoret

Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?

Påvens besök – en hemkomst (Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad 161031)

Outhärdligt tystnad utan imam Ayoub Chiblis röst i fängelsecellen

Det är i modet att vara den andre lik som vi blir till som människor, öppna och ansvarstagande människor

Brinnande bilar – vår tids vårdkasar?

Politikens sammanbrott, säger man, är kriget – låt oss värna kommunfullmäktige!

När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!

Skåne brinner! – Om tristess, bilbränder och The Clash från 1977

När isoleringen känns omöjlig att bryta ligger droger och kriminalitet nära (Helsingborgs Dagblad den 11 augusti, Sydsvenska dagbladet den 12 augusti 2016)

Adolfsberg, Bellevue, Charlottesborg, Drottninghög, Gamlegården, Holma, Koppargården, Rosengård och Seved – otrygga och riskfyllda bostadsområden i Skåne (Kristianstadsbladet, 12 augusti 2016)

Bristen på inlevelse gör att människor förblir i utanförskap och hopplöshet

Därför brinner det åter bilar i våra städer

Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb

I Sverige får den nyanlända allt – utom mänsklig kontakt

Det politiska våldet eskalerar! – Vi måste bli mänskligare som samhälle och som personer

Fattigdomen – en realitet i Skåne som kräver samverkan och handling

I de personliga mötena kan judar och muslimer bidra till ett tryggare Skåne

Mångfaldsarbetet kan ge ökad sysselsättningsrad i Skåne

Historiskt låg sysselsättningsgrad i Skåne – dags för gränsöverskridande initiativ

De religiösa gemenskaperna – en omistlig del av det civila samhället

Afrosvenskarna – en resurs för det öppna Skåne

Hjälp oss göra beslutsfattarna mindre rädda för religiöst liv!