Iskra Reflekterar

Aldo Iskra, Generalsekreterare på Open Skåne reflekterar över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

Flykting idag – ledare imorgon!
27 juni 2017 av Aldo Iskra

Sedan ett och ett halvt år driver Open Skåne Open Skåne Café. Open Skåne arbetar med ett antal initiativ, projekt som måste avslutas inom projektperioden. Verksamheten vid Open Skåne Café slutar den sista juni.

Likt många andra, enskilda personer och organisationer, blev vi på Open Skåne tagna av de mänskliga behoven i samband med flyktingströmmarna 2015. Världen, dess löften och hot kom nära oss alla i Skåne.

Med flyktingströmmarna blev det påtagligt att världen finns i Skåne och att det i civilsamhället finns resurser för öppenhet och social inkludering.

På Open Skåne arbetar vi med att skapa bryggor mellan informella och formella ledare. Vi försöker påverka beslutsfattare att fatta beslut som stärker den sociala sammanhållningen i Skåne. Vi söker medvetet oväntade dialoger, kontakter och vi bidrar till att igångsätta tvärsektoriella initiativ.

Med de nyanlända fick vi en ny grupp att länka till de hierarkier vi möter i samhället, organisationer som vill och kan hjälpa till. En person som är flykting idag kan mycket väl bli en av morgondagens ledare. Den utgångspunkten är avgörande för oss i Open Skåne.

Vi vet att nya perspektiv och möjligheter kan skapas där människor möts och att trygghet och framtidstro är grunden för en positiv samhällsutveckling. Men samspelet mellan människor av olika tillhörigheter blir inte automatiskt till en väl fungerande process.

Med Open Skåne Cafe bidrog Open Skåne med nätverk och kompetenser som ger nyanlända flyktingar, och de som varit i Sverige en längre tid, bättre möjligheter att orientera sig och bli delaktiga i det svenska samhället.

I samspelet mellan malmöborna och de nyanlända har Open Skåne Café utvecklats till ett viktigt socialt nav i området kring Södervärn, Möllevångstorget, Seved och Sofielund.

Tack till alla som på olika sätt bidragit till Open Skåne Cafés framgångar och sett till att verksamheten blivit innovativ, inspirerande och framtidsinriktad.

Tidigare inlägg

Flykting idag – ledare imorgon!

Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!

Rasideologin får inte åter bli motiv för politisk framgång i Europa!

Likhetstecken mellan våld och religion är inte acceptabelt, sa biskop Peter

Det handlar inte och rätt eller fel. Det handlar om att undvika katastrofer!

Valrörelsen är redan igång – integrationsfrågor på topp

Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald

Hen säger sig inte vara mot invandrarna utan mot deras religion – som om det går att skilja åt

Medmänsklighet är ett ansvar – och en gåva

Malmö är varken himmel eller helvete

Oron och rädslan förlamar – tilliten kan bidra till samarbeten som stävjar våldsutvecklingen

En våldsman kom in på kontoret

Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?

Påvens besök – en hemkomst (Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad 161031)

Outhärdligt tystnad utan imam Ayoub Chiblis röst i fängelsecellen

Det är i modet att vara den andre lik som vi blir till som människor, öppna och ansvarstagande människor

Brinnande bilar – vår tids vårdkasar?

Politikens sammanbrott, säger man, är kriget – låt oss värna kommunfullmäktige!

När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!

Skåne brinner! – Om tristess, bilbränder och The Clash från 1977

När isoleringen känns omöjlig att bryta ligger droger och kriminalitet nära (Helsingborgs Dagblad den 11 augusti, Sydsvenska dagbladet den 12 augusti 2016)

Adolfsberg, Bellevue, Charlottesborg, Drottninghög, Gamlegården, Holma, Koppargården, Rosengård och Seved – otrygga och riskfyllda bostadsområden i Skåne (Kristianstadsbladet, 12 augusti 2016)

Bristen på inlevelse gör att människor förblir i utanförskap och hopplöshet

Därför brinner det åter bilar i våra städer

Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb

I Sverige får den nyanlända allt – utom mänsklig kontakt

Det politiska våldet eskalerar! – Vi måste bli mänskligare som samhälle och som personer

Fattigdomen – en realitet i Skåne som kräver samverkan och handling

I de personliga mötena kan judar och muslimer bidra till ett tryggare Skåne

Mångfaldsarbetet kan ge ökad sysselsättningsrad i Skåne

Historiskt låg sysselsättningsgrad i Skåne – dags för gränsöverskridande initiativ

De religiösa gemenskaperna – en omistlig del av det civila samhället

Afrosvenskarna – en resurs för det öppna Skåne

Hjälp oss göra beslutsfattarna mindre rädda för religiöst liv!