Iskra Reflekterar

Aldo Iskra, Generalsekreterare på Open Skåne reflekterar över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!
14 juni 2017 av Aldo Iskra

Polisens underrättelseavdelning uppmärksammar två bostadsområden i Skåne och klassar dem som nya i kategorin ”särskilt utsatta”. Förutom Rosengård och Södra Sofielund har i Malmö tillkommit området Nydala/Hermodsdal/Lindängen. I Landskrona utmärks Karlslund med samma benämning.

Att utvecklingen går åt fel håll måste påpekas, samtidigt som positiva insatser måste lyftas fram.

Tidigare idag var min kollega projektledare Andreas Hasslert och jag i samtal med Zoran Markovic, kommunpolis i Malmö. Open Skåne har sen två år stärkt och utvecklat relationer och strukturer för samverkan mellan polisledningar och ledare inom civilsamhället (företrädesvis ledare inom religiösa gemenskaper). Syftet har varit och är att öka tryggheten och att stärka framtidstron på olika håll i Skåne. Även i Malmö, därför dialogen och Open Skånes återkommande möten med företrädare för civilsamhället och olika myndigheter.

Zoran Markovic deltar i ett framgångsrikt arbete i Lindängen. I framgångskonceptetet ingår samverkan med civilsamhället. Open Skåne vet av erfarenhet betydelsen av sådana initiativ. Nu när Polisen på nationella nivå stryker under vikten av samverkan med lokalsamhället kan man äntligen motverka nedan listade orsaker till uppkomsten av ”särskilt utsatta” områden.

Särskilt utsatta områden präglas av
– Parallella samhällsstrukturer.
– Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag.
– Obenägenhet hos befolkningen att delta i rättsprocesser.
– Närhet till andra utsatta områden.
– Våldsbejakande religiös extremism.

Tidigare inlägg

Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!

Rasideologin får inte åter bli motiv för politisk framgång i Europa!

Likhetstecken mellan våld och religion är inte acceptabelt, sa biskop Peter

Det handlar inte och rätt eller fel. Det handlar om att undvika katastrofer!

Valrörelsen är redan igång – integrationsfrågor på topp

Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald

Hen säger sig inte vara mot invandrarna utan mot deras religion – som om det går att skilja åt

Medmänsklighet är ett ansvar – och en gåva

Malmö är varken himmel eller helvete

Oron och rädslan förlamar – tilliten kan bidra till samarbeten som stävjar våldsutvecklingen

En våldsman kom in på kontoret

Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?

Påvens besök – en hemkomst (Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad 161031)

Outhärdligt tystnad utan imam Ayoub Chiblis röst i fängelsecellen

Det är i modet att vara den andre lik som vi blir till som människor, öppna och ansvarstagande människor

Brinnande bilar – vår tids vårdkasar?

Politikens sammanbrott, säger man, är kriget – låt oss värna kommunfullmäktige!

När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!

Skåne brinner! – Om tristess, bilbränder och The Clash från 1977

När isoleringen känns omöjlig att bryta ligger droger och kriminalitet nära (Helsingborgs Dagblad den 11 augusti, Sydsvenska dagbladet den 12 augusti 2016)

Adolfsberg, Bellevue, Charlottesborg, Drottninghög, Gamlegården, Holma, Koppargården, Rosengård och Seved – otrygga och riskfyllda bostadsområden i Skåne (Kristianstadsbladet, 12 augusti 2016)

Bristen på inlevelse gör att människor förblir i utanförskap och hopplöshet

Därför brinner det åter bilar i våra städer

Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb

I Sverige får den nyanlända allt – utom mänsklig kontakt

Det politiska våldet eskalerar! – Vi måste bli mänskligare som samhälle och som personer

Fattigdomen – en realitet i Skåne som kräver samverkan och handling

I de personliga mötena kan judar och muslimer bidra till ett tryggare Skåne

Mångfaldsarbetet kan ge ökad sysselsättningsrad i Skåne

Historiskt låg sysselsättningsgrad i Skåne – dags för gränsöverskridande initiativ

De religiösa gemenskaperna – en omistlig del av det civila samhället

Afrosvenskarna – en resurs för det öppna Skåne

Hjälp oss göra beslutsfattarna mindre rädda för religiöst liv!