Kategoriserade inlägg: Reflektioner

Det är i modet att vara den andre lik som vi blir till som människor, öppna och ansvarstagande människor

Generationer av flyktingar och invandrare har mycket att lära av varandra. Trots olikheter i ursprung, nationalitet, etnicitet, hudfärg, religiös tro, sexuell identitet eller social tillhörighet kan de invandrade personerna ha mycket gemensamt. De kan känna igen sig i varandras utsatthet, den främmandegörelse som många gånger drabbar en utlänning. De kan ordlöst förstå den saknad och... Läs mera »

Brinnande bilar – vår tids vårdkasar?

Lågorna är väl synliga i mörkret, liksom reflexerna från polisbilarnas blinkande blåljus. Poliserna är på plats för att skydda brandmännen, som släcker bilbränderna också denna natt. Förövarna kanske står en bit bort, uppspelta och nyfikna på vad som ska ske härnäst? Bilägarna, de som bor i husen intill och känner av den stickande röken och… Läs mera »

Politikens sammanbrott, säger man, är kriget – låt oss värna kommunfullmäktige!

Vad som menas med politik skiftar. De olika tolkningarna ger tillfällen till intressanta vändningar, som ibland leder till konflikt och gräl. Det som den ene förstår som en diskussion om olika idealsamhällen ser den andre som en vulgär kamp mellan ekonomiska intressen. Rått maktspel eller inbjudande visioner om det goda samhället? Uppfattar vi hur verkligheten... Läs mera »

När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!

Sverige mobiliserar för att anta de utmaningar som följer med den internationella migrationen. Privatpersoner låter sig engageras, liksom lösa nätverk och välrenommerade organisationer. Till detta kommer institutioner och myndigheter, som verkligen kan göra skillnad när det handlar om åtgärder med massiv effekt. Genom kraftsamlingen föregår vi svenskar med gott exempel, särskilt tydligt är det i… Läs mera »

Skåne brinner! – Om tristess, bilbränder och The Clash från 1977

Skåne's burning Skåne's burning All across the region, all across the night Everybody's driving with full headlights Black or white, you turn it on, you face the new religion Everybody's sitting 'round watching television Skåne's burning with boredom now Skåne's burning dial one-one-two Skåne's burning with boredom now Skåne's burning dial one-one-two I'm up and... Läs mera »

När isoleringen känns omöjlig att bryta ligger droger och kriminalitet nära (Helsingborgs Dagblad den 11 augusti, Sydsvenska dagbladet den 12 augusti 2016)

Många unga återvänder i dagarna från resor och sommarvistelser till staden där de studerar eller arbetar. Har de inte börjat med studierna eller jobbet så är de igång med att förbereda sig inför höstens utmaningar. Säkert har de som varit hemifrån mycket att berätta, många intryck att dela med sig av. Massor av inspirerande upplevelser…. Läs mera »

Adolfsberg, Bellevue, Charlottesborg, Drottninghög, Gamlegården, Holma, Koppargården, Rosengård och Seved – otrygga och riskfyllda bostadsområden i Skåne (Kristianstadsbladet, 12 augusti 2016)

Den sociala oro som nu kommer till utryck genom vandalisering och bilbränder är ingalunda händelser som kan isoleras till bestämda geografiska platser. Förvisso berättas det i media om Malmö mestadels när det handlar om organiserad kriminalitet, men orsakerna och konsekvenserna av destruktiviteten förgrenas över hela samhället och i när sagt hela Skåne. För inte så… Läs mera »

Bristen på inlevelse gör att människor förblir i utanförskap och hopplöshet

Bristen på inlevelse och identifikation med de som behöver vårt stöd är skälet till att så många befinner sig i hopplöshet och utanförskap. Roten till det onda ligger i att vi inte vill ha med dem att göra - därför blir det oroligt i förorterna, därför brinner bilar. Beslutsfattare lever ofta i slutna kretsar. Rekryteras... Läs mera »

Därför brinner det åter bilar i våra städer

Många unga återvänder i dagarna från resor och sommarvistelser till Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad eller någon annan kommun i Skåne, där de studerar eller arbetar. Har de inte börjat med studierna eller jobbet så är de igång med att förbereda sig inför höstens utmaningar. Säkert har de som varit hemifrån mycket att berätta, många intryck... Läs mera »

Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb

Idag återvänder många skåningar till arbetsplatsen efter semestern. Jag hoppas att de med arbeten och de utan jobb känner sig stärkta efter den här sommaren, som bjudit på en årstid som visar Sverige från den vackraste sidan. Onekligen behöver vi stärkas för att orka och på djupet vilja ta itu med frågor som kräver mycket... Läs mera »