Kategoriserade inlägg: Reflektioner

Valrörelsen är redan igång – integrationsfrågor på topp

Det känns som om valrörelsen börjar tidigare än vanligt. I övermorgon går holländarna till parlamentsval. Snart är det dags för en folkomröstning i Turkiet, vars ministrar kampanjar utanför det egna landet. Exempelvis i Sverige. President Trumps första tid som USA:s ledare präglas fortfarande av kampanjande, trots avgjord valutgång och ämbetsinstallation. Inte minst bevakningen i media... Läs mera »

Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald

Söndagen den 12 februari var det på dagen 299 år sen Karl XII införde religionsfrihet i Sverige. Friheten var förvisso avgränsad till Karlskrona men likväl ett tydligt bevis på kungens ställningstagande för religiös mångfald. Ett ställningstagande som vi behöver påminnas om. Idag ifrågasätts kraftigt den grundlagsstadgade rätten till religionsutövning i Sverige. Fundamentet i vårt ideal... Läs mera »

Hen säger sig inte vara mot invandrarna utan mot deras religion – som om det går att skilja åt

Den kanske värsta och verkningsfullaste rasismen är den som utövas subtilt och med långtgående konsekvenser för de drabbade. Jag tänker på den formen av fientlighet som växer lite i taget och som får fäste i människors uppfattningar om varandra. När fördomar och lögner får stå oemotsagda kan de förvandlas till sanningar. Särskilt tydliga exempel står... Läs mera »

Medmänsklighet är ett ansvar – och en gåva

Trots att ”Aldos politikskola” avslutades i december förra året tänker jag fortfarande på mötena mellan de nyanlända och företrädarna för partierna i Malmö kommunfullmäktige. Vid sju tillfällen hos Open Skåne Café, från den tidiga hösten till luciaveckan, träffades 8-19 personer för att samtala om svensk politisk kultur och om den parlamentariska demokrati som kommer till... Läs mera »

Malmö är varken himmel eller helvete

Gilla eller inte gilla? Det är frågan som allt oftare tycks kräva svar omedelbart, oavsett om samtalet handlar enkla saker eller komplicerade sammanhang. - Nå vad tycker du? Svara! Tvärsäkra synpunkter kan vara frestande att ge. De kan bidra till en tillspetsad och livlig diskussion. Något som kan öka intresset och engagemanget hos deltagarna och... Läs mera »

Oron och rädslan förlamar – tilliten kan bidra till samarbeten som stävjar våldsutvecklingen

Förmågan eller orken att se möjligheterna i en problemtyngd tid är inte bara nödvändig utan avgörande. Oron för framtiden, den egna och vår gemensamma, är begriplig och högst motiverad. Tiden vi lever i är turbulent, socialt och politiskt. Media basunerar ut den ena dramatiska händelsen efter den andra. Olyckorna och tragedierna kommer tätt. Det är... Läs mera »

En våldsman kom in på kontoret

Dödsskjutningarna i Malmö har en direkt påverkan på många människors liv. Personer i de nära relationerna, familjen, släktingarna och vännerna drabbas först och störst av katastroferna. En människas död ger konsekvenser av ofattbara mått. Varje död förändrar, tar något ifrån oss. Det senaste mordet i närheten av Seved dröjer sig kvar i mina tankar. Ett... Läs mera »

Danskar, skåningar och andra – vilka är vi och vilka vill vi vara?

Vilka värden är viktigast för oss? Den frågan ställs i dagarna till danskarna av kulturminister Bertel Haarder. Den så kallade Kulturkanon/Danmarkskanon ska utvecklas och vitaliseras. Det ursprungliga initiativet 2004 togs av dåvarande kulturministern. Kulturkanonen presenterades 2006. Nu 10 år senare ska frågan om danskhet, om kultur och värderingar i dagens Danmark upp till diskussion igen.... Läs mera »

Outhärdligt tystnad utan imam Ayoub Chiblis röst i fängelsecellen

Imam Ayoub Chibli har varit fängelseimam i mer än 25 år. Hans många besök hos interner i olika fängelser i Skåne har gett honom erfarenheter av det mörker som finns i människor och i samhället i stort. Men Chibli hade inte orkat ta emot så mycket svärta om han saknade sin tro. I tron finns... Läs mera »